Meteen naar de inhoud

Online theorie-leren

Gratis bij elk pakket

Lesmotor Triumph Trident 660

Motor – Triumph Trident 660

Rijles bij Rijschool 1ste Versnelling

Bij ons krijg je les op een Triumph Trident 660, dit is een 3 cylinder wat ervoor zorgt dat deze motor niet bokt en heel rustig loopt, maar wel alle vermogen levert die je nodig zal hebben. Deze motor is geschikt voor zowel kleinere als grotere personen, je zit dus altijd goed.

Aanmelden Motor-rijles

Geen wachtlijsten, dus direct starten

Motor categorieën A1, A2, A(code80) & A

Welk motorrijbewijs mag je halen op basis van jouw leeftijd?

Het klinkt soms best ingewikkeld, maar hier proberen we je het duidelijk uit te leggen.

17, 18 of 19 jaar? Motorrijbewijs A1 max->11KW

Ben je 17 jaar? dan mag je les nemen zodra je geslaagd bent voor je theorie-examen motor of als je in het bezit bent van een autorijbewijs.

voor de praktijk-examens moet je wel minimaal 18 jaar zijn.

Je doet dan eerst het praktijkexamen AVB (voertuigbeheersing) en hierna mag je ook daadwerkelijk rijlessen in het verkeer gaan volgen waarna je het 2de praktijkexamen AVD (verkeersdeelneming) mag gaan doen.

Nadat je geslaagd bent mag je eerst 2 jaar ervaring op gaan doen in de categorie A1 voordat je een praktijkexamen mag doen voor categorie A2. Dan hoef je alleen het examen AVD positief af te sluiten om dit rijbewijs in bezit te krijgen. je mag wel al rijles nemen voor deze categorie als je nog 19 jaar bent.

Als je direct zodra je 20 bent voor categorie A2 wilt gaan kan dat, maar zolang je nog niet 2 jaar in bezit bent van het rijbewijs A1, zal je ook het praktijkexamen AVB (voertuigbeheersing) opnieuw moeten afleggen.

19, 20 of 21 jaar? Motorrijbewijs A2 max->35KW

Ben je in bezit van motorrijbewijs A1 dan mag je vanaf je 19 jaar al rijles nemen op de A2 motor, en hoef je de theorie niet opnieuw te doen. Zonder dit rijbewijs mag je rijles nemen zodra je 20 jaar bent, je moet wel in bezit zijn van een autorijbewijs of motor-theoriecertificaat voordat je praktijklessen mag gaan volgen.

voor de praktijk-examens moet je wel minimaal 20 jaar zijn.

Als je al 2 jaar in het bezit bent van je motorrijbewijs A1 hoef je niet opnieuw je theorie te halen of examen AVB te doen. Tijdens dit examen A2 is er extra aandacht voor voertuigbeheersing. Tijdens je examenrit zal de examinator je vragen 2 bijzondere verrichtingen uit te voeren. ben je nog geen 2 jaar in het bezit van motorrijbewijs A1, dan zal je eerst het AVB (voertuigbeheersing) examen positief moeten afsluiten voordat je op de weg mag lessen en het AVB examen mag gaan doen.

Nadat je geslaagd bent voor het AVB examen mag je eerst 2 jaar ervaring op gaan doen in de categorie A2 voordat je een praktijkexamen mag doen voor categorie A onbeperkt. Dan hoef je alleen het examen AVD positief af te sluiten om dit rijbewijs in bezit te krijgen. je mag wel al rijles nemen voor deze categorie als je 21 jaar bent.

Als je direct zodra je 21 bent voor categorie A + code 80 wilt gaan kan dat, maar zolang je nog niet 2 jaar in bezit bent van het rijbewijs A2, zal je ook het praktijkexamen AVB (voertuigbeheersing) opnieuw moeten afleggen.

21, 22 of 23 jaar? Motorrijbewijs A + code 80

voor zowel de praktijk-examens als de Rijlessen in deze categorie moet je minimaal 21 jaar zijn.

Ben je 21, 22 of 23 jaar, maar heb je nog geen rijervaring op de motor mag je rijles nemen op een motor in categorie A. je moet wel een motor theoriecertificaat hebben, of een autorijbewijs voordat je met rijles op de weg kan beginnen. dan moet je 2 praktijkexamens doen, het AVB (voertuigbeheersing) examen en het AVD (verkeersdeelneming) examen. als je deze beide positief hebt afgerond krijg je rijbewijs A + code 80. Je mag dan de eerste 2 jaar alleen op zware motoren met 3 wielen rijden. Na 2 jaar vervalt de aantekening code 80 en mag u op alle zware motoren rijden.

Ben je nog geen 2 jaar in bezit van motorrijbewijs A2 dan mag je vanaf 21 jaar op categorie A onbeperkt examen doen, je moet dan wel ook het AVB (voertuigbeheersing) examen opnieuw te doen. Je krijgt hierna rijbewijs A +code 80. Je mag dan de eerste 2 jaar alleen op zware motoren met 3 wielen rijden. Na 2 jaar vervalt de aantekening code 80 en mag u op alle zware motoren rijden.

Ben jij na deze 2 jaar nog 23 jaar oud dan moet je wel een nieuw pasje aanvragen anders vervalt de code pas op je 24ste.

Ben je minimaal 2 jaar in bezit van het motorrijbewijs A2 dan ben je sowieso 22 jaar, dan mag je direct rijles nemen, je hoeft dan alleen het AVD praktijkexamen af te leggen. Zodra je de praktijkexamens positief hebt afgerond krijg je rijbewijs A onbeperkt, en mag je op alle zware motoren rijden.

24 jaar of ouder? Motorrijbewijs A onbeperkt

Ben je minimaal 2 jaar in bezit van motorrijbewijs A2 dan mag je vanaf 22 jaar op categorie A onbeperkt examen doen, en hoef je de theorie en het AVB (voertuigbeheersing) examen niet opnieuw te doen. Je mag hierna direct op alle zware motoren rijden.

Ben je minimaal 24 jaar, maar heb je nog geen motorrijbewijs of het A2 rijbewijs nog geen 2 jaar, dan mag je wel direct rijles nemen, je moet dan zowel het AVB als het AVD praktijkexamen afleggen en in bezit zijn van een autorijbewijs of motor-theoriecertificaat voordat je praktijklessen mag gaan volgen.

Zodra je de praktijkexamens positief hebt afgerond krijg je rijbewijs A onbeperkt, en mag je op alle zware motoren rijden.

Intake

 • kennismaking met de rijschool
 • beschermende motor-kleding passen
 • Basisuitleg over de Lesmotor
 • Wegrijden, schakelen, remmen & stoppen
 • starten met de eerste AVB oefeningen
 • Bespreken advies lespakket
 • Alleen voor mensen zonder enige ervaring

€ 69,-

AVB Start

 • 12 uur Les voertuigbeheersing (avb)
 • 1x examen AVB
 • Motorkleding en helmen te leen

€ 920,-

 • Online theorie in onze app € 49,-

AVD Start

 • 12 Lessen verkeersdeelname (avd)
 • 1x examen AVD
 • Motorkleding en helmen te leen

€ 1025,-

 • Online theorie in onze app € 49,-

compleet A

 • 12 uur Les voertuigbeheersing (avb)
 • 12 uur Les verkeersdeelname (avd)
 • 1x examen AVB
 • 1x examen AVD
 • Online theoriepakket in onze app
 • Motorkleding en helmen te leen

€ 1945,- korting € 50,-

Compleet B

 • 14 uur Les voertuigbeheersing (avb)
 • 16 uur Les verkeersdeelname (avd)
 • 1x examen AVB
 • 1x examen AVD
 • Online theoriepakket in onze app
 • Motorkleding en helmen te leen

€ 2305,- korting € 50,-

Losse tarieven

 • Motor-rijles AVB (60 min) € 60,-
 • Motor-rijles AVD (60 min) € 60,-
 • Examen AVB € 200,-
 • Examen AVD € 305,-
 • Online theoriepakket € 50,-

Aanmelden Motor-rijles

Geen wachtlijsten, dus direct starten

Kleding

Gratis motorkleding te leen tijdens de rijlessen AVB en AVD

AVB

Bijzondere verrichtingenvoertuigbeheersing

Theorie

Online theorie mogelijk bij elk pakket

AVD

Rijles op de weg “verkeersdeelneming”

Voertuigbeheersing (AVB)

Het examen voertuigbeheersing (AVB) bestaat uit 12 bijzondere verrichtingen welke zijn onderverdeeld in 4 clusters.  Een aantal verrichtingen is verplicht. De examinator kiest 7 van de 12 verrichtingen waarvan er 5 voldoende moeten zijn.
Cluster 1 – Lopen met de motor

Lopend achteruit inparkeren

Lopend motor achteruit parkeren in vak
Verplicht

Jij als bestuurder parkeert al lopend de motor achteruit in een (parkeer)vak. Je handelt zodanig dat je met de motorfiets in evenwicht blijft en er geen gevaar, hinder of schade ontstaat.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • loopt met uitgeschakelde motor aan de linkerzijde van de motor.
 • loopt vooruit met beide handen aan het stuur houdt de voorrem bedienbaar en bedient deze eventueel gedoseerd.
 • verplaatst (allopend) de motor vanaf de eerste pylon langs de rechterzijde van de rijbaan tot voorbij een (denkbeeldig) parkeervak.
 • loopt achteruit met tenminste één hand aan het stuur.
 • loopt daarna in een bocht achteruit en parkeert de motor (lopend) in het parkeervak.
 • plaatst de motor op de standaard (het plaatsen op de standaard is verderop in deze paragraaf beschreven).
 • haalt de motor van de standaad (het van de standaard is verderop in deze paragraaf beschreven).
 • loopt voorruit het parkeervak uit en buigt af naar rechts.
 • loopt langs de (denkbeeldige) rechterzijde van de rijbaan tot de laatste pylon.
Op de midden-standaard plaatsen. Jij als kandidaat:
  • houdt met de linkerhand het stuur vast en plaatst hij de rechter hand op het daarvoor bestemde handvat of aangrijppunt.
  • neemt met de benen een lichte spreidstand aan, niet te dicht bij de motor.
  • houdt de middenstandaard met de rechtervoet vanuit ruststand naar beneden gedrukt.
  • zoekt met de beide standaard poten voldoende steun op een zo horizontaal mogelijk deel van de ondergrond.
  • houdt het stuur recht en trekt de motor vanuit het rechterbeen op de standaard.

Wanneer de middenstandaard ontbreekt, of als het gebruik daarvan is af te raden (wegens zachte ondergrond, wegverkanting, helling), gebruikt de kandidaat de zijstandaard. Deze handeling gaat als volgt.

Op de zij-standaard plaatsen. Jij als kandidaat:
  • klapt de zijstandaard uit met de rechtervoet.
  • plaatst de zijstandaard op een zodanige plek op de ondergrond, dat de motorfiets niet omvalt.
  • draait het stuur naar links of naar rechts.
  • trekt de motor licht achteruit.
Van de midden-standaard halen. Jij als kandidaat:
  • voert de handeling uit vanaf de linkerzijde van het voertuig.
  • staat niet te dicht bij de motor en neemt met de benen een lichte spreidstand aan.
  • zet het stuur recht of iets naar rechts.
  • verdeelt het lichaamsgewicht over beide voeten.
  • pakt het stuur met de linkerhand en plaatst de rechterhand op het daarvoor bestemde handvat of aangrijppunt.
  • trekt de motor met de rechterhand in een rechte lijn naar voren en kantelt deze bij het passeren van het kantel moment van de middenstandaard, enigszins naar het lichaam toe.
  • brengt de middenstandaard in ruststand.
Van de zij-standaard halen. Jij als kandidaat:
  • zet het stuur recht.
  • duwt de motorfiets van het lichaam af en brengt de motorfiets in balans.
  • brengt de zijstandaard in ruststand.

Ondanks alle moderne hulpmiddelen (denk aan startbeveiligingen, sleeprubbers en veren) is het om veiligheidsredenen belangrijk te controleren of de gebruikte standaard daadwerkelijk in de ruststand staat.

Cluster 2 – de 5 oefeningen die horen bij voertuigbeheersing met lage snelheid

Langzame slalom

Verplicht

Jij rijdt in een slalom (bochten links- en rechtsom) tussen alle pylonen door.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • rijdt in een rechte lijn aan op de eerste pylon (rijdend of vanuit stilstand) en 
 • rijdt na de laatste pylon weer in rechte lijn weg
 • regelt de snelheid zonodig met behulp van gas geven en de voetrem. Het gebruik van een slippende koppeling is verplicht
 • stuurt vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur
 • rijdt met een combinatie van linker en rechterbochten om alle pylonen een slalom.

De examinator Iet voornamelijk op het in balans houden van de motor in combinatie met een juiste bediening.

Denkbeeldige acht

Keuze

Jij rijdt een complete acht binnen een rechthoek.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • rijdt aan één van de korte kanten aan de rechterzijde de recht hoek in
 • rijdt met een licht trekkende motor – rijdt naar het einde van de rechthoek
 • begint de acht met een linkerbocht (zoals bij de halve draai)
 • benut de juiste wijze van afschuinen om de bochtstraal te verkleinen
 • houdt een gelijkmatige snelheid aan en gebruikt, indien nodig, daarvoor de voetrem en eventueel een slippende koppeling
 • rijdt één complete acht.

De examinator Iet voornamelijk op de ruimte die je gebruikt in combinatie met een juiste bediening zodat jij je snelheid constant houdt..

Halve draai links of rechts

Keuze

Jij maakt binnen een denkbeeldige rijbaan breedte in één vloeiende beweging een halve draai naar links of naar rechts.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • rijdt aan de linker- dan wel de rechterzijde in
 • rijdt met een licht trekkende motor
 • begint de acht met een linkerbocht (zoals bij de halve draai)
 • zet de halve draai in na de tweede pylon en rijdt in een vloeiende beweging voor de denkbeeldige achterlijn terug in de richting vanwaar is gestart
 • benut de juiste wijze van afschuinen om de bochtstraal te verkleinen
 • houdt de snelheid zo constant mogelijk en gebruikt, indien nodig, daarvoor de voetrem en eventueel een slippende koppeling.

De examinator maakt voor je begint kenbaar of je de halve draai linksom of rechtsom moet uitvoeren.

Stapvoets rijden

Keuze

Jij rijdt stapvoets in een rechte lijn.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • komt recht aanrijden
 • rijdt met een licht trekkende motor
 • houdt over een afstand van twintig meter de snelheid van een voetganger aan
 • rijdt zoveel mogelijk in een rechte lijn mee met de (meelopende) examinator
 • houdt de snelheid zo constant mogelijk en gebruikt daarvoor een slippende koppeling en eventueel de voetrem
 • komt tot stilstand vóór het aangegeven richtpunt (gebruik van de voorrem is hierbij toegestaan)
 • houdt tijdens het rijden de voeten op de voetsteunen.

De examinator let voornamelijk op snelheid, balans en een juiste bediening.

Wegrijden uit een parkeervak

Keuze

Jij rijdt vanuit stilstand een gecontroleerde bocht naar links dan wel rechts.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • plaatst de motor haaks op de rijbaan met het voorwiel tegen de (denkbeeldige) rijbaan. De examinator geeft vervolgens aan in welke richting de kandidaat moet wegrijden
 • rijdt in een gecontroleerde bocht haaks weg en rijdt vervolgens enkele meters rechtuit
 • blijft binnen de gemarkeerde rijbaan
 • houdt tijdens stilstand de linker- of rechtervoet aan de grond
 • regelt de snelheid met gas, koppeling en eventueel de voetrem

De examinator Iet voornamelijk op de ruimte die je gebruikt in combinatie met kijkgedrag en stabiliteit.

Cluster 3 – de 3 oefeningen die horen bij voertuigbeheersing met hogere snelheid

Uitwijkoefening

Verplicht

Jij ontwijkt een obstakel door naar links uit te wijken. Na het uitwijken moet jij weer terugkomen op jouw eigen weghelft.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • komt met een snelheid van vijftig kilometer per uur in een rechte lijn aanrijden
 • zet na het eerste poortje, zonder de remmen te gebruiken, de uitwijkbeweging naar links in (tegensturen is toegestaan)
 • ontwijkt het (denkbeeldige) obstakel en keert terug naar de eigen (denkbeeldige) weghelft
 • passeert de laatste pylon rechts.

De examinator Iet voornamelijk op aanrijsnelheid en waar je naartoe kijkt.

Snelle slalom

Keuze

Jij rijdt met een hogere snelheid in een vloeiende lijn een combinatie van linker- en rechterbochten.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • rijdt in een rechte lijn aan op de eerste pylon
 • rijdt met een licht trekkende motor
 • houdt een constante snelheid aan van tenminste dertig kilometer per uur
 • rijdt in bochten een slalom
 • stuurt vanuit de heupen
 • rijdt na de laatste pylon in een rechte lijn weg

De examinator Iet voornamelijk op je snelheid, stuurmethode en of je ver genoeg naar voren kijkt.

Vertragingsoefening

Keuze

Jij begint vanuit stilstand te accelereren naar een hogere snelheid gevolgd door een vertraging en een slalom.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • rijdt vanuit stilstand recht aan en accelereert naar een snelheid van 50 kilometer per uur in tenminste de derde versnelling
 • draait bij het poortje het gas dicht en remt direct met beide remmen
 • ontkoppelt en schakelt een versnelling terug
 • rijdt bij het ingaan van het slalomdeel met een snelheid van 30 kilometer per uur waarbij het remmen is voltooid en de koppeling is losgelaten
 • vervolgt het traject in bochten met de slalom met een licht trekkende motor
 • houdt een constante snelheid aan van tenminste dertig kilo meter per uur
 • stuurt vanuit de heupen
 • rijdt na de laatste pylon in een rechte lijn weg.

De examinator Iet voornamelijk op of je genoeg vertraagd en of je op tijd klaar bent voor de licht trekkende slalom.

Cluster 4 – stopopdrachten

Noodstop

Verplicht

Jij voert een maximale remming uit zonder de controle over de motorfiets te verliezen.

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • rijdt recht aan met een constante snelheid van vijftig kilometer per uur
 • draait bij het poortje het gas dicht, zet de remming in en ontkoppelt direct, gebruikt (in principe) beide remmen waarbij de voorrem belangrijk is
 • houdt de remweg zo kort mogelijk
 • houdt de motorfiets onder controle.

De examinator Iet voornamelijk op of je pas met je handelingen start nadat je door het poortje komt en of je maximaal remt zonder ABS.

Precisiestop

Keuze

Jij voert een gelijkmatige remming uit met een vooraf bepaalde lengte

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • rijdt recht aan met een snelheid van vijftig kilometer per uur
 • draait bij het poortje het gas dicht, en remt direct met beide remmen
 • verdeelt de remweg over een lengte van zeventien meter
 • remt gelijkmatig zonder dat grote correcties in rem kracht nodig zijn
 • komt vlak vóór het tweede poortje tot stilstand
 • schakelt kort voor stilstand naar de eerste versnelling.

De examinator Iet voornamelijk op of je gelijkmatig afremt, bij het 2e poortje uitkomt en teruggeschakeld bent bij stilstand.

Stopproef

Keuze

Jij voert een technisch juiste remming uit met een korte remweg, zonder dat er sprake is van een noodstop

Wijze van uitvoering. Jij als kandidaat:
 • rijdt recht aan met een snelheid van vijftig kilometer per uur
 • draait bij het poortje het gas dicht, remt direct met beide remmen en ontkoppelt
 • komt met een forse, technisch goede remming tot stilstand
 • schakelt kort voor stilstand terug naar de eerste versnelling

De examinator Iet voornamelijk op of je gelijkmatig afremt, bij het 2e poortje uitkomt en teruggeschakeld bent bij stilstand.

Geverifieerd door MonsterInsights